Home

Patients &
non-medically
trained Companions

Doctors & Other
Care Providers

InternationalFibromyalgia (FMS) and
Chronic Myofascial Pain (CMP)
Information for Patients and Supporters
with Devin Starlanyl

 

 

Information in Dutch
Translation by Ineke Peters


Fibromyalgie Syndroom

Myofascia

Myofasciale Trigger Points (TrPs)

Fibromyalgie en Chronische Myofasciale Pijn

Devin’s Diagnostic

HomeHoofdstuk 1

Fibromyalgie Syndroom

Fibromyalgie (FMS) is de meest voorkomende oorzaak van wijdverspreide pijnklachten (Bennet,1995), toch wordt de diagnose vaak gedurende lange tijd niet gesteld. Onzekerheid en het regelmatig stellen van een verkeerde diagnose kan veel ellende veroorzaken.

Fibromyalgie is niet nieuw. Er zijn al veel verschillende namen aan gegeven, daarbij inbegrepen zijn “chronisch reuma” en “fibrositis”.

Omdat we niet wisten wat Fibromyalgie veroorzaakte, werd gedacht dat het psychisch was. Er is nu voldoende bewijs om het tegendeel te beweren.

Bij de meeste artsen ontbreekt nog steeds de deskundigheid om de diagnose te stellen en effectief te behandelen. Fibromyalgie is, net als vele andere aandoeningen, op dit moment nog niet te genezen, maar het is zeker te behandelen en er zijn vele manieren waarop U een zekere mate van controle over Uw leven terug kunt krijgen en Uw gezondheid en de kwaliteit van Uw leven aanzienlijk kunt verbeteren. In dit boek zult U veel over deze mogelijkheden leren.

Wat Is Fibromyalgie

Fibromyalgie is echt. Onderzoek beschrijft FMS als een “duidelijk klinisch syndroom dat goed geïnformeerde medische hulp en voortdurend onderzoek verdient om chronische wijdverspreide pijn beter te kunnen begrijpen” (Russel,1999). Het Amerikaans College voor Reumatologie, de Amerikaans Medische Associatie, de Wereld Gezondheid Organisatie en het Nationale Gezondheid Instituut accepteren FMS als een wettelijk erkende ziekte. Als Uw dokter “niet gelooft in FMS” dan gaat U naar de verkeerde dokter.

Tijdens het Travell Focus on Pain Seminar 2000, vertelde I. Jon Russel, arts, de uitgever van the Journal of Musculoskeletal Pain, over de functionele MRI test, die de hersenactiviteit laat zien. Bij een gezond persoon, was er weinig reactie als je op een tender point drukte. Bij een patiënt met FMS, “ …sloeg de hersenactiviteit op hol”. Er gebeurt iets bij mensen met FMS dat niet bij gezonde personen gebeurt.

Fibromyalgie kan een bron zijn van aanzienlijke invaliditeit (Kaplan, Schmidt en Cronan, 2000). Dit is met name het geval als U het gedurende een lange tijd heeft en geen adequate ondersteuning of behandeling heeft gehad. Bijna iedereen met FMS vertoont verminderde coördinatie vermogens en een afgenomen lichamelijke belastbaarheid. FMS kan net zo invalidiserend zijn als reumatoïde artritis en ongeveer 30 % van de FMS patiënten kunnen niet meer hetzelfde beroep uitoefenen ten gevolge van hun chronische, onberekenbare symptomen (Wolfe,1989).

Fibromyalgie wordt gekenmerkt door versterking van de pijn, klachten van het bewegingsapparaat en symptomen van het autonome zenuwstelsel. Bij FMS is er sprake van een algehele verstoring van de manier waarop de pijn wordt verwerkt door het lichaam ( Morris, Cruwys and Kidd, 1998), dit resulteert in allodynia en hyperalgesie. Allodynia betekent dat gevoelsprikkels die normaal niet pijnlijk zijn door uw lichaam en geest worden vertaald in pijnprikkels. Hyperalgesie betekent dat Uw pijnprikkels worden versterkt. U kunt overgevoelig zijn voor geuren, licht en trillingen die anderen niet eens opmerken. Uw lichaam kan deze prikkels soms ervaren als pijn. Er is een duidelijk verband tussen slaapstoornissen, een gezwollen gevoel, intolerantie voor training en FMS (Jacobsen, Petersen and Danneskiold_Samsoe,1993). Naast specifieke tenderpoints, is pijn het belangrijkste symptoom van FMS, behalve bij oudere patiënten. Oudere mensen hebben meer last van vermoeidheid, zwelling van de weke delen en depressie (Yunus, Holt, Masi et al.1988).

De aanleg om FMS te ontwikkelen kan erfelijk zijn (Buskila, Neumann, Hazanov et al.1996; Yunus,Kahn, Rawlings,et al.1999). In een onderzoek waarbij 554 fibromyalgie patiënten waren betrokken, bleek bij 12% dat zij kinderen hadden met de symptomen van FMS en bij 25% dat zij ouders hadden met de symptomen van FMS (Waylonis and Heck, 1992). In 1989, vonden Pellegrino, Waylonis and Sommer dat ongeveer de helft van de kinderen met een ouder met FMS na verloop van tijd FMS zal ontwikkelen. Het kind met FMS heeft speciale behoeftes, maar hoe eerder FMS wordt herkend en behandeld hoe gemakkelijker het is om de symptomen onder controle te krijgen.

Wat Is Fibromyalgie Niet

Fibromyalgie is geen stoornis van het bewegingsapparaat (Simms,1998). Fibromyalgie is een biochemische stoornis, en deze biochemische stoffen hebben invloed op je hele lichaam. U kunt geen FMS alleen in de rug of Uw handen hebben. Als U lokale klachten heeft, worden deze waarschijnlijk niet veroorzaakt door FMS, alhoewel FMS wel de lokale symptomen van andere aandoeningen kan versterken. U kunt bijvoorbeeld een aandoening hebben als MS, artritis en/of myofasciale pijn en ook FMS hebben.

Fibromyalgie is niet progressief (Wolfe, Anderson, Harkness et al.1997). Als U het gevoel hebt dat Uw ziekte in verloop van tijd erger wordt, dan wijst dat op een versterkende of onderhoudende factor of een naast de FMS bestaande aandoening. Als U deze achterhaalt meteen effectief aanpakt, zouden Uw klachten met gemak fors kunnen verminderen.

Fibromyalgie is geen algemene term voor pijn in de spieren. Het is een specifiek, chronisch, niet degeneratief en niet-inflammatoir syndroom. Volwassenen die voldoen aan de ACR definitie van FMS hebben aparte verschijnselen vergeleken met diegenen met chronische pijn die niet aan deze criteria voldoen ( White, Speechley, Harth et al. 1999). Vele aandoeningen veroorzaken chronisch wijdverspreide pijn.

Fibromyalgie is geen ziekte. Ziekten hebben een bekende oorzaak en men begrijpt het mechanisme dat de symptomen veroorzaakt. Een syndroom is een specifieke verzameling van tekenen en symptomen die samen voorkomen. Reumatoïde artritis, lupus en vele andere ernstige serieuze aandoeningen zijn ook syndromen.

Fibromyalgie is niet hetzelfde als Chronisch Myofasciale Pijn (Gerwin, 1999). Er zijn belangrijke fundamentele verschillen (Simons, Travell and Simons, 1999 p 18).

Er bestaat niet zoiets als een fibromyalgie triggerpoint. Triggerpoints zijn onderdeel van myofasciale pijn (Simons, Travell and Simons, 1999), niet van FMS, Uw therapeuten moeten dit begrijpen.

Fibromyalgie is niet hetzelfde als het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS), alhoewel zij beiden kunnen behoren bij de familie van neuro-endocriene functie stoornissen. Het niveau van Substance P in de cerebrospinale vloeistof was normaal bij mensen met CVS en de meeste Fibromyalgie patiënten hebben een verhoogd niveau Substance P ( Evengard, Nilsson, Lindt, et al.1998). In een andere studie is gevonden dat er ”bij FMS een toestand van verhoogde lichamelijke staat van paraatheid” is. Bij CVS gebeurt precies het tegenovergestelde en is er een verminderde lichamelijke reactie (Crofford,1998).

Fibromyalgie is niet homogeen (gelijk). De oorzaak van de pijn in de spieren en de allodynia hoeft niet bij alle fibromyalgie patiënten hetzelfde te zijn (Hendriksson, 1999; Sorensen, Bengtsson, Ahler, et al. 1997). Er zijn verschillende vormen van fibromyalgie. Een studie heeft een aantal van deze vormen in categorieën met een bepaalde betekenis ingedeeld (Eisinger, Starnalyl, Blotman, 2000), en deze vormen kunnen helpen te besluiten welke behandeling het beste bij een specifieke patiënt zou kunnen helpen.

Fibromyalgie is geen psychische ziekte, en mag ook niet als zodanig worden ingedeeld. Sommige mensen met FMS hebben ook een psychische ziekte. Sommige mensen met de griep hebben een psychische ziekte, maar dat betekent niet dat de griep veroorzaakt wordt door de psychische ziekte. Psychische problemen komen niet vaker voor bij FMS dan bij andere chronische pijnsyndromen (Goldenberg, 1989; Merskey, 1989).

“Er is nu klinisch bewijs dat FMS een aparte vorm van reumatische stoornis vertegenwoordigt en niet gezien mag worden als een somatische ziekte die het secondaire gevolg is van een psychische stoornis” (Dunne and Dunne 1995).

Er waren geen belangrijke psychiatrische verschillen tussen FMS patiënten en patiënten met reumatoïde artritis (Ahles, Kahn, Yunus et al.1991).

Fibromyalgie is niet besmettelijk. FMS en CVS kunnen beide in gang gezet worden door factoren uit hun leefomgeving, zoals stress, infecties en voeding.

Een Officiële Diagnose

Een groep artsen hebben een overeengekomen beschrijving van FMS gepubliceerd in 1990, na een klinische studie (wolfe, Smythe,Yunus et al. 1990). Om dit onderzoek uit de voeren evalueerden twee groepen van artsen afzonderlijk patiënten met wijdverspreide pijn die tevens de diagnose FMS hadden gekregen. De patiënten hadden als overeenkomst de aanwezigheid van 11 van de 18 specifieke tenderpoints. Deze artsen en deze studie is door velen verkeerd begrepen. Dit is een beschrijving van FMS voor onderzoeksdoeleinden. Patiënten die gekozen worden om deel te nemen aan een onderzoek naar FMS moeten 11 van de 18 tenderpoints hebben. Dit maakt het absoluut zeker dat de patiënten in het onderzoek FMS hebben, zodat de conclusies uit het onderzoek FMS beschrijven. Deze definitie vergeet te vermelden dat co-existing TrPs het onderzoek kunnen compliceren en een vertekend beeld kunnen geven en ik geloof dat dit met een aantal studies is gebeurd. Het is oorspronkelijk nooit de bedoeling geweest om zonder meer “11 van de 18 tenderpoints” als diagnose criterium te gebruiken voor FMS.

Wijdverspreide pijn en allodynia kunnen bij minder dan 11 tenderpoints voorkomen. De patiënten in deze studie waren allen geselecteerd op basis van hun wijdverspreide pijn, dus we zijn er niet eens zeker van dat dit altijd aanwezig is bij FMS. Tegenwoordig zijn de tenderpoints, de kenmerken die we hebben voor FMS.

Het uitoefenen van druk op een tenderpoint veroorzaakt geen pijn in een ander deel van het lichaam. De onderzoeker moet zoveel druk uitoefenen dat de nagel van zijn duim wit word, dit is ongeveer 4 kg. De officieele definitie vereist verder dat er in alle 4 kwadranten van het lichaam tenderpoints aanwezig zijn, dat wil zeggen, het bovenste rechter en linker gedeelte en het onderste rechter en linker gedeelte van het lichaam. Tenderpoints komen tweezijdig voor in verschillende delen van het lichaam. Omdat ze tweezijdig zijn is de pijn gewoonlijk gelijk verdeeld over beide kanten van het lichaam.

Figuur 1-1 Fibromyalgie Tenderpoints

Op de achterkant van Uw lichaam zijn de volgende tenderpoints aanwezig.

Langs de nekwervelkolom, waar het hoofd overgaat in de nek;

Op de bovenlijn van de schouder, op net iets minder dan de helft van de schouder naar de nek;

Ongeveer drie vingers, in een diagonale lijn, naar binnen vanuit het laatste punt;

Op de rug vlakbij de kuiltjes boven de billen, iets meer naar de wervelkolom toe;

Onder de billen, vlakbij de heup ongeveer drie vingers achter het heupbot;

Aan de voorkant van Uw lichaam zijn op de volgende plaatsen tenderpoints aanwezig:

In de hals, net boven de binnenrand van het sleutelbeen;

In de hals, iets verder naar buiten en ongeveer vier vingers onder het laatstgenoemde punt;

Op de binnenkant van onderarm, ongeveer drie vingers vanaf de elleboogsplooi

Aan de binnenkant van de knie, ongeveer 2 vingers boven het kniegewricht;

Het aantal aanwezige tenderpoints kan minder worden met de juiste medische behandeling en door goed voor jezelf te zorgen, maar dat betekent niet dat de FMS is genezen. Het betekent simpelweg dat je hebt geleerd om te gaan met de factoren die de klachten kunnen verergeren en deze onder controle hebt.

Meestal is er een gebeurtenis (trigger) die biochemische veranderingen activeert, dit veroorzaakt een scala aan symptomen. Bijvoorbeeld, aanhoudend verdriet gedurende 6 maanden of langer kan FMS in gang zetten. Een opeenstapeling van trauma’s, langdurig doorwerken tijdens de zwangerschap, een open hart operatie, zelfs een operatie van een liesbreuk zijn allemaal mogelijke “triggers” waardoor FMS zich kan ontwikkelen. Het ontwikkelen van FMS heeft waarschijnlijk bij iedere patiënt meerdere oorzaken (Bennet en Jacobson, 1994). Niet bij alle patienten met FMS is een “trigger” aan te wijzen waardoor de symptomen voor het eerst duidelijk optreden.

Er zijn geen gewone specifieke diagnostische tests voor FMS, maar de biochemische verschillen zijn duidelijk aanwezig en aan te tonen. De tests die hiervoor nodig zijn erg kostbaar, sommige vereisen een speciaal onderzoekslaboratorium en de resultaten zijn niet specifiek voor FMS. Het zijn stukjes van de puzzel. Hier volgen enkele van deze stukjes:

Verminderde hoogenergetische fosfaat spiegels in de spieren (Bengtsson, Hendriksson en Larsson, 1986).

Lage hoeveelheden fosphaatcreatine en ATP in rust en tijdens training (Park, Phothiamat, Oateas et al. 1998).

Stofwisselingstoornissen (Eisinger, Plantamura en Ayavou 1994).

Toegenomen concentraties homocysteine (Regland, Andersson, Abrahamsson et al. 1997) en groeihormoon zijn gevonden in de cerebrospinale vloeistof van patiënten met FMS (Giovengo, Russel en Larsson, 1999)

Weefsel specifieke symptomen van een hypofunctie van de schildklier, ondanks normale bloedspiegels van schildklierhormoon (Lowe, Cullum, Graf et al. 1997).

Abnormale verminderde plaatselijke doorbloeding in de caudatus nucleus (Bradley, Sotolongo, Alberts et al. 1999), en de thalamus (Mountz, Bradley en Alarcon 1998).

Veranderingen in de differentiaal telling van cellen in de cerebrospinale vloeistof (Johansson, Risberg, Rosenhall et al. 1999).

Dit is een klein voorbeeld van de vele onderzoeksartikelen die beschikbaar zijn over FMS. FMS heeft een groot effect op de kosten in de gezondheidszorg, dus het is in het belang van de verzekeraars om deze patiënten de zorg die zij nodig hebben te ontzeggen. Op de lange termijn, zal dit uiteindelijk meer gaan kosten doordat de patienten zieker worden en meer uitgebreide zorg nodig zullen hebben.

Fibromyalgie lijkt het resultaat te zijn van vele neurotransmitter cascades. Een neurotransmitter cascade kun je vergelijken met een waterval die vanuit de top van de berg neerstort op rotsblokken en richels op de weg naar beneden, rotsblokken met zich mee neemt, zand en stenen verplaatst en de natuurlijke loop van de rivier verandert. De neurotransmitter cascade kan veranderingen teweeg brengen in Uw hele lichaam en veel van deze veranderingen veroorzaken weer zelf een nieuwe cascade. Wanneer deze eenmaal op gang zijn, komt er een combinatie van perifere en centrale factoren bij zodat de veranderingen chronisch worden, en het resultaat hiervan noemen we Fibromyalgie. Iedere patiënt kan verschillende “informatie stoffen“ hebben, daarbij zijn inbegrepen hormonen en neurotransmitters en andere biochemische stoffen die op verschillende manieren ontregeld zijn.

Informatie Stoffen

De term “ informatie stoffen” is een relatief nieuwe term deze betreft peptiden, neurotransmitters, neuromodulators, groei factoren, hormonen, interleukines, cytokines en vergelijkbare stoffen. Deze biochemische stoffen vervoeren informatie van het ene gebied naar het andere gebied. Elke informatie stof kan op veel verschillende manieren worden gebruikt in Uw lichaam en Uw hersenen en kan invloed hebben op andere informatie stoffen. U kunt zichzelf voorstellen als een netwerk van boodschappen die voortdurend in driedimensionale richtingen doorgaan zelfs wanneer U slaapt.

Een as, in medische termen, betekent een balans tussen de een en de andere informatie stof. Wanneer je teveel van een informatie stof hebt, wordt er een andere geproduceerd resultaat hiervan is een vermindering van de eerste. Bij FMS gebeurt dit niet. De hypothalamus–hypofyse-bijnier (HPA) –as, het belangrijkste stressregulerend systeem, schijnt een van de eerste assen te zijn die functiestoornissen gaat vertonen. Dit heeft invloed op het immuunsysteem, de as van de geslachtshormonen, de groeihormonen en de schildklier-as, die allemaal op hun beurt invloed terug uitoefenen op de HPA-as.

“Het is nu duidelijk vastgesteld dat een functiestoornis van het centrale zenuwstelsel primair verantwoordelijk is voor de toegenomen pijngevoeligheid bij fibromyalgie” (Simons, Travell en Simons, 1999 p 17). In de wervelkolom ontwikkelen zich meer zenuwverbindingen als gevolg van chemische schade die is veroorzaakt door chronische pijn. Dit heet “neuro-plasticiteit”, en vermenigvuldigt het aantal pijnvervoerende kanalen in het lichaam. Neurotransmitters die te maken hebben met het doorgeven van pijn nemen ook in hoeveelheid toe. Pijnsignalen die van verder gelegen gebieden komen worden versterkt. Omdat verschillende neurotransmitters en pijn receptoren hierbij betrokken kunnen zijn, kan het zo zijn dat U verschillende medicijnen en therapieën moet proberen voordat U de combinatie vindt die voor U goed werkt. U heeft pijnvermindering nodig zodat Uw lichaam en geest een kans krijgen om aan verbetering te werken en U zich beter gaat voelen.


Back to TopMyofascia

Myo : betekent spier

Fascia betekent vlies

Myofascia is een zacht en soepel vlies dat om de spieren of gedeelten van spieren hen ligt

Myofasciale pijn waarschijnlijk de meest voorkomende oorzaak van pijn in het spier/bottenstelsel ofwel het bewegingsapparaat in de medische praktijk (Imamura, Fischer, Imamura et al.1997).  Pijn afkomstig van functiestoornissen in de myofascia is waarschijnlijk de bron van vele van Uw klachten en symptomen.  Een kleine verandering in de myofascia kan een enorme belasting van andere delen van Uw lichaam veroorzaken.

Oppervlakkige fascia is verbonden met de onderkant van Uw huid.  Door dit vlies lopen bloedvaatjes, lymfebanen en ook vele zenuwen.  Het onderhuidse vet is hier ook mee verbonden.  Als de oppervlakkige fascia gezond is, kan de huid soepel en gemakkelijk over de onderliggende lagen worden verschoven.  Bij Fibromyalgie (FMS) en Chronisch Myofasciale Pijn (MCP) is deze fascia meestal verkleefd met het onderliggende weefsel.

Diepe fascia bestaat uit een veel stevigere en dichtere structuur.  In het lichaam dient diepe fascia om verschillende lichaam compartimenten van elkaar te scheiden, zoals bijvoorbeeld de buikholte.  Diepe fascia overlapt sommige gebieden als grote lakens en dient als bescherming en om vorm te geven.  Diepe fascia scheidt ook Uw organen en spieren van elkaar.

Er is nog een derde laag fascia, dit is een soepel losmazig vlies dat om Uw interne organen zit, dit vlies is rijkelijk voorzien van bloedvaten en lymfevaten dit zorgt ervoor deze organen voldoende vloeistof bevatten.  Zelfs al Uw cellen hebben een celwand die verbonden is met een netwerk van fascia, dit zorgt ervoor dat de celvorm behouden blijft en de cel kan functioneren.  Myofascia is de fascia die te maken heeft met spierweefsel.  Gezonde myofascia is bestand tegen druk, spanning en ontspanning.

Fascia is ook het weefsel waarin littekens en verklevingen kunnen worden gevormd.  Als je gezond bent bevat de fascia een grond substantie die lijkt op een soort vloeibare gelatine, deze substantie zorgt ervoor dat krachten die tijdens het bewegen ontstaan geabsorbeerd worden.  Bij een trauma zorgt deze substantie eveneens voor het opvangen van de klap.  Wanneer deze grondsubstantie verhard dan lijkt het alsof lijm of cement in de ruimte van de fascia is gegoten (Barnes 1990).

De myofascia bevat een soort materiaal dat grondsubstantie wordt genoemd.  Deze grondsubstantie lijkt op dunne vloeibare gelatine, deze kan echter ook vaster worden en zijn elasticiteit verliezen.  Wanneer de grondsubstantie verandert van vloeistof naar een gel en een vastere vorm aanneemt, wordt de myofascia strakker.  Zonder uitwendige invloed (behandeling) kan de grondsubstantie niet weer opnieuw vloeibaar worden.

Een van de belangrijkste taken van de grondsubstantie is het vervoeren van voedingsstoffen, vanuit de plaats waar de voedingstoffen worden afgebroken tot bruikbare deeltjes, naar de plaats waar ze nodig zijn en gebruikt kunnen worden, ook de afvalstoffen worden via de grondsubstantie afgevoerd.  Deze uitwisseling en vervoer van voedingsstoffen en afvalstoffen vind plaats in de grondsubstantie.

Gebieden met verklevingen in de myofascia kunnen overal worden gevormd ook in de buurt van zenuwen en daardoor het gezond functioneren van die zenuwen blokkeren.  Fascia wordt nog te vaak door de medische wereld beschouwd als een soort verpakkingsmateriaal, een simpel weefsel wat zorgt voor de verbinding tussen de diverse functie gebieden.  De beweeglijkheid, elasticiteit en soepelheid van de fascia komt onvoldoende tot uiting bij het analyseren van de gebalsemde weefselpreparaten die dienen als onderzoek materiaal tijdens de medische opleiding (Leahy en Mock 1992).


Back to TopMyofasciale Trigger Points (TrPs)

Myofasciale triggerpoints zijn extreem pijnlijke punten die over het hele lichaam kunnen voorkomen. Zij kunnen gevoeld worden als pijnlijke verhardingen of knobbels. TrPs veroorzaken pijn bij het rekken van spieren aan het eind van de bewegingsuitslag, dus je vermijd het rekken van je spieren want het doet pijn. De doorbloeding in de kleine bloedvaten in de buurt van TrPs vermindert. Aanvoer van voedingsstoffen wordt hierdoor moeilijk en afvalstoffen kunnen niet gemakkelijk worden verwijderd. Andere spieren nemen het werk van de verzwakte spier over en deze overwerkte spieren gaan TrPs ontwikkelen. TrPs zijn niet hetzelfde als Tenderpoints bij Fibromyalgie.

TrPs kunnen vaak worden gevoeld als harde knobbels van verharde fascia. Latente TrPs doen geen pijn tenzij er op gedrukt wordt. Zij veroorzaken een verhoogde spanning in de spieren, en verbruiken extra energie. Zij beperken de bewegingsmogelijkheid, verzwakken de spier en verhinderen de mogelijkheid om de spier maximaal te kunnen rekken. Actieve TrPs veroorzaken uitstralende pijn naar een voorspelbaar gebied en andere symptomen bij aanspannen van de spier. Als je de spier blijft gebruiken en overbelasten dan kan de pijn ook tijdens rust blijven bestaan.

Sommige TrPs bevinden zich in het gebied van de uitstralende pijn, andere veroorzaken uitstralende pijn naar andere plaatsen. Sommige doen beide. Pijn van TrPs is meestal een constante diepe en zeurende pijn. De intensiteit ervan kan verschillen van licht oncomfortabel tot een martelende pijn waardoor je niet meer kunt functioneren. Als een zenuw beklemd is geraakt in gespannen en stugge myofascia, kan de pijn brandend zijn en gepaard gaan met scherpe pijnscheuten. TrP pijn is in tegenstelling tot tenderpoint pijn bij fibromyalgie, zelden gelijk verdeeld over beide zijden van het lichaam tenzij er sprake is van chronisch myofasciale pijn.

“Satelliet” TrPs ontwikkelen zich in een spier, omdat deze spier gelegen is in het gebied waar de pijn vanuit het primaire Trp naar uitstraalt. Secondaire TrPs ontstaan in een spier die overbelast wordt omdat deze de functie overneemt van de spier met het primaire TrP. Dit verklaart hoe myofasciale pijn zich verder uitbreidt. Er is een verschil tussen een aandoening die erger wordt en een progressieve ziekte. Een echte progressieve aandoening is onomkeerbaar. Standaard toegepaste therapie voor myofasciale pijn bewerkstelligt een directe vermindering van de pijn ( Skootsky, Jaeger and Oye, 1989). Als uw symptomen erger worden in verloop van tijd, is dat een teken dat er minstens een verborgen onderhoudende (perpetuating) factor aanwezig is of een ernaast bestaande aandoening die niet ontdekt of behandeld is.

Gedurende vele jaren, is de nadruk gelegd op de pijn die veroorzaakt wordt door myofasciale TrPs, omdat deze pijn zo prominent aanwezig kan zijn. Nog belangrijker is dat TrPs verzwakking van de spieren en bewegingsbeperkingen kunnen veroorzaken. Fysiotherapeuten en ergotherapeuten, net als dokters, adviseren vaak spierversterkende oefeningen zonder te begrijpen dat het TrP de spier inhibeert (afremt). Je kunt een spier met een TrP niet versterken. De TrPs zullen erger worden en gaan secundaire en satelliet TrPs ontwikkelen.

Verkeerd toegepaste Fysio therapie kan een primaire onderhoudende factor zijn.

Uw spieren kunnen zo strak worden dat je de knobbels en de strakke spierstrengen niet kunt voelen. Dat betekent niet dat er geen TrPs zijn. Het kan betekenen dat Uw spieren verbindweefselen. Dit proces is verschrikkelijk moeilijk om te keren. Als je met succes vooruitgaat tijdens de therapie zullen oudere TrPs worden ontdekt, laag voor laag. Dit kan soms frustrerend zijn, het ene TrP raak je kwijt om weer een ander nog niet ontdekt TrP tegen te komen als het weefsel meer ontspant en losser wordt. Denk dan maar terug aan de lange tijd die je lichaam nodig heeft gehad om in deze conditie te komen en heb geduld.


Back to TopFibromyalgie en Chronische Myofasciale Pijn

Fibromyalgie en chronische myofasciale pijn hebben beiden pijn als symptoom. Dit heeft er toe geleid dat veel mensen met pijn aan beide zijden van het lichaam of wijdverspreide pijnklachten de diagnose FMS hebben gekregen terwijl zij in feite het myofasciale pijnsyndroom hebben of andere vormen van pijn in de spieren. Sommigen van ons hebben alleen fibromyalgie, sommigen hebben een paar myofasciale triggerpoints (TrPs) en kunnen de verkeerde diagnose FMS gekregen hebben, en sommigen van ons hebben chronisch myofasciale pijn (CMP)over hun hele lichaam verspreid. Als FMS en chronisch myofasciale pijn samen voorkomen dan kunnen zij ook dubbel zoveel problemen veroorzaken.  

Op dit moment is er geen middel om FMS te genezen, alhoewel er vele behandelingen zijn die kunnen helpen. Er zijn wel middelen om andere oorzaken van wijdverspreide pijn te genezen, maar Uw dokter moet begrijpen dat niet alle wijdverspreide pijn FMS is.

“De literatuur over fibromyalgie staat bol van de referenties naar myofasciale pijn als een regionaal syndroom in tegenstelling tot fibromyalgie als een wijdverspreid syndroom. Dit is vooral een gevaarlijk begrip bij chronische pijn, waarbij het meer waarschijnlijk is dat er sprake is van gegeneraliseerde myofasciale pijn” ( Gerwin 1999). Het is belangrijk dat leden van een medisch team begrijpen dat er complexe overlappende pijn patronen bestaan bij patiënten met chronisch myofasciale pijn. Als de factoren die de pijn in stand houden worden uitgeschakeld of geminimaliseerd en de TrPs adequaat worden behandeld komen er na verloop van tijd weer de pijnpatronen naar voren die bij slechts een spier horen en kunnen deze individuele TrPs worden behandeld.  

Mensen met FMS en CMP moeten meer dan de som van de verzameling symptomen van beide aandoeningen onder ogen zien. Fysiotherapie en andere behandelmethoden moeten zeer voorzichtig worden toegepast. Elke behandeling die geprobeerd wordt zal twee keer zo ingewikkeld en minder succesvol zijn dan wanneer de patiënt slechts een aandoening zou hebben. Er zijn zoveel verschillende vormen van FMS, met zoveel mogelijke verschillende informatie stoffen ( hormonen, neurotransmitters, peptiden etc.), waarvan de balans op vele manieren kan zijn verstoord. Voeg daaraan toe alle mogelijke combinaties van TrPs, en alle mogelijke combinaties van onderhoudende factoren en ernaast bestaande aandoeningen, dan zal het duidelijk zijn dat het leven een zeer grote uitdaging kan worden.

Hoe gecompliceerd het ook is voor Uw dokter (en ieder ander) om hier mee om te gaan, het is oneindig meer gecompliceerd voor ons, de patiënten. We hebben te maken met een verbazingwekkend scala aan symptomen, vaak met een niet functionerend brein en lichaam, die niet goed met elkaar lijken te communiceren en proberen ons staande te houden in een overweldigende slecht functionerende wereld. Het is een feit dat wij als patiënten ons leven zo goed mogelijk moeten indelen en om moeten leren gaan met de mogelijkheden die we hebben. Dat is alles wat ieder van ons kan doen. Maar het is de taak van de dokters en therapeuten om ons te ondersteunen. Dat betekent dat zij meer zullen moeten doen dan alleen vriendelijk hallo zeggen en een schouderklopje geven. Wij hebben begeleiding en aanwijzingen nodig. Wij hebben hulp nodig om uit te zoeken welke factoren de pijn onderhouden en welke aandoeningen wij eventueel nog meer hebben.

Myofasciale TrPs moeten lokaal behandeld worden. Fibromyalgie moet systematisch behandeld worden, en de factoren die de pijn onderhouden, moeten worden aangepakt. (Borg-Stein and Stein 1996).


Back to TopDevin's Diagnostic

(Dit is overgenomen van “ The Fibromyalgia Advocate”, 
1998 © Devin Starlanyl)

Het is niet ongewoon dat zowel triggerpoints (TrPs) als Fibromyalgie (FMS) beiden bijdragen aan eenzelfde symptoom–soms zelfs met de toevoeging van reactieve hypoglycaemie of insuline resistentie (IR). Sommige van Uw symptomen kunnen worden veroorzaakt als bijwerking van medicijnen. Er zijn nog andere aandoeningen die ook deze symptomen kunnen veroorzaken. Deze gids zal niettemin aanwijzingen geven of er een patroon is wat Uw symptomen betreft. Bijvoorbeeld: als U 3 symptomen heeft die mogelijke triggerpoints aangeven, is het zeer waarschijnlijk dat U ook andere symptomen heeft die veroorzaakt worden door triggerpoints (TrPs), en bestaat er een grote kans dat U aan Chronische Myofasciale Pijn (CMP) heeft. De plaatsen van deze triggerpoints en de gebieden waar de pijn naar toe kan uitstralen kunt U zien op de video “Chronic Myofascial Pain Syndrome: The Triggerpoint Guide” (zie video).

© Devin Starnalyl

 

Aanwijzing om de Self-Diagnostic Guide te begrijpen

 

“(TrPs)” = Triggerpoint

“(FMS)” betekent dat het ervoor beschreven symptoom vaak voorkomt bij Fibromyalgie. “(H)” betekent dat reactieve hypoglycaemie of insuline resistentie bij kunnen dragen aan het symptoom. De Latijnse namen van de spieren die tussen de hoekige haakjes [ ] staan geven de spieren aan die waarschijnlijk TrPs bevatten die de symptomen kunnen veroorzaken. De symptomen zijn vetgedrukt, maar niet in een bepaalde volgorde. Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor een symptoom, en er zijn vele manieren om deze symptomen in te delen. Ik wil niet suggereren dat er samenhang bestaat waar dit misschien niet het geval is, of, door symptomen van elkaar te scheiden, deze uit te sluiten terwijl ze er misschien wel zijn. Ieder van ons is verschillend en de patronen van onze symptomen kunnen ook verschillend zijn.

 

Symptomen lijst en mogelijke oorzaken

 

Groeipijnen tijdens de kinderjaren: [vroege TrPs]

Verstopping van de neus s’nachts, die zich steeds verplaatst: [TrPs pterygoid, digastricus posterior, sternocleidomastoideus]

Allergieën: (FMS)

Post nasal drip: vocht dat van achteruit de neus uit steeds je keel inloopt (FMS), [TrPs pterygoid, sternoceidomastoideus]

Kwijlen in je slaap: [TrPs pterygoid medialis internus]

Gezwollen klieren: [TrPs digastricus]

Moeite met slikken: [TrPs digastricus, pterygoid]

Droge hoest: [TrPs onderste gedeelte van de  sternocleidomastoideus]

TMJ symptomen = klachten van het kaakgewricht: [TrPs masseter, trapezius, temporalis, pterygoid]

Duizeligheid als je het hoofd omdraait of van gezichtveld verandert: [TrPs sternocleidomastoideus], (H)

Loopneus: (FMS), [TrPs pterygoid, sternoceidomastoideus]

Keelpijn: [TrPs sternocleidomastoideus, digastricus, pterygoid]

Stijve nek: [TrPs levator scapulae]

Gevoeligheid voor het ontstaan van schimmelinfecties: (FMS), (H)

Oprispingen (maagzuur): [TrPs obligues externus ], (H)

Hoofdpijn / Migraine: (FMS), [TrPs trapezius, sternocleidomastoideus, temporalis, splenii,  suboccipitalis, semispinalis capitis, frontalis, zygomaticus major, cutaneus facialis, cervicalis posterior.

Lichte oppervlakkige slaap en snel onderbroken slaappatroon met niet verkwikkende slaap: (FMS)

Ochtend stijfheid: (FMS), [veel TrPs]

Vermoeidheid: (FMS), [veel TrPs], (H)

Kortademigheid:  (FMS), [TrPs serratus anterior, diafragma, andere ademhalings spieren]

Pijnlijke zwakke greep, snel dingen laten vallen: [TrPs infraspinatus , scaleni, de strekkers van de hand, brachioradialis]

Menstruatie problemen en of bekkenpijn: (FMS), [TrPs coccigus , levator ani, obturatorius internus , bovenste gedeelte van de adduktor magnus , obligues abdominalis

Premenstrueel syndroom: (FMS)

Libido verlies: (FMS)

Lage rugpijn: [TrPs quadratus lumborum, thoracolumbalis, longissimus, iliocostalis, multifidi, rectus abdominus]

Geribbelde nagels of nagels die kromtrekken (ingroeien): (FMS)

Problemen met het uitspreken van (bekende) woorden: (FMS), (H)

Niet weten welke richting je opmoet, slecht oriëntatie vermogen: (FMS), (H)

Problemen met je gezichtsvermogen/ perceptie: (FMS), (H)

Tranende ogen of roodheid van de ogen, zakkend ooglid: [TrPs bovenste deel van de sternocleidomastoideus]

Verlies van het vermogen om kleuren en vormen te onderscheiden: (FMS)

Problemen met het korte termijn geheugen: (FMS), (H)

Gewichts toename of verlies: (FMS), (H)

Overgevoeligheid voor geuren: (FMS)

Uitstulping van de mitraal klep (hartklep): (FMS)

Dubbel of onscherp zien, veranderend gezichtsvermogen: [TrPs interne oogspieren, temporalis, sternocleidomastoideus, trapezius, cutaneus facialis, splenius cervicus .

Beelden zien en dingen horen/ het gevoel hebben dat je valt, vlak voordat je in slaap valt, (wordt ook wel slaapstart genoemd): (FMS)

Oorpijn of , horen van een bel of jeuk in de oren: (FMS), [TrPs sternocleidomastoideus, masseter, pterogoid]

Onverklaarbare tandpijn: [TrPs temporalis, masseter, digastricus]

Snelle, fladderende, onregelmatige hartslag/ of pijn die lijkt op die van een hart aanval: (FMS), [TrPs sternalis, pectoralis], (H)

Opgeblazen gevoel/ misselijkheid/ buikkrampen: (FMS), [TrPs abdominalis, multifidi, iliocostalis, rectus abdominus, quadratus lumborum, en de bovenste thoracale paraspinales], (H). NB: Bij veel lucht in de darmen en boeren, controleer het triggerpoint ter hoogte van de hoek die de 12 rib maakt aan beide kanten.

Pijn die lijkt op een blindedarmontsteking: [TrPs iliopsoas, rectus abdominus, piriformus, iliocostalis]

Trek in koolhydraten en chocolade: (FMS), (H)

Gevoeligheid voor kou/hitte/vochtigheid/ drukveranderingen/licht en wind: (FMS)

Buik krampen, koliek: [TrPs periumbilical rectus abdominus]

Paniek aanvallen: (FMS), (H)

Gevlekte huid: (FMS)

Depressie: (FMS), (H)

Snel in de war zijn: (FMS), (H)

Pijn in de duim en tintelend of doof gevoel: [TrPs brachialis (inklemming van de nervus radialis), adduktor pollicis]

Urine retentie (niet alles uit kunnen plassen): [TrPs upper public, inguinal ligament, lage obligues internus en lage rectus abdominus]

De neiging om snel te huilen: (FMS), (H)

Moeilijkheden met autorijden s’nachts: (FMS)

Zwakke enkels: [TrPs peroneus, tibialis]

Diarrhee en onrustige buik: [TrPs in de buik, vooral in de rectus abdominus]

Bovenbeen krampen: [TrPs sartorius]

Onderbeen krampen: [TrPs gastrocnemicus]

Strakke achillespezen: [TrPs tibialis posterior]

Pijn in de lies: [TrPs addukor longus en brevis, iliopsoas]

Prikkelbare darm: (FMS), [TrPs in het bekken, multifidi, bovenste deel van adduktor magnus, obliques abdominales], (H)

Ischias: [TrPs thoracolumbale paraspinalis, gluteus minimus, hamstrings, piriformis, iliopsoas]

Vaak moeten plassen: (FMS), [TrPs in de huid en myofascia van de onderbuik]

Impotentie: (FMS), [beklemming van de nervus pudenda in de m. piriformis]

Stress incontinentie, anale/genitale/perineum pijn: [triggerpoints in de bekkenbodem, bovenste gedeelte van de adduktor magnus, piriformis, paraspinalis]

Pijn bij het hebben van gemeenschap: [vaginale TrPs, bekkenbodem TrPs, piriformis]

Onwillekeurige spieractiviteit: (FMS), [lokale TrPs]

Doof gevoel of tintelingen: [inklemming van een zenuw door TrPs]

Diffuse zwelling: (FMS), [inklemming van bloedvaatjes door TrPs]

Overgevoelige tepels/en pijn in de borsten: [TrPs pectoralis]

Bindweefsel-knobbeltjes/schijven in de borsten: (FMS), [mogelijk inklemming van afvoer kanaaltjes door TrPs]

Instabiele knie/snel door je knie zakken: [TrPs vastus medialis, quadriceps, adduktor longus]

Problemen met traplopen: [TrPs sartorius, quadriceps femoris, vastus medialis]

Problemen met de trap aflopen: [TrPs popliteus]

Opgewonden, gejaagd gevoel zonder duidelijke reden: (FMS), (H)

Stemmings wisselingen: (FMS), (H)

Onverklaarbaar snel gerriteerd: (FMS), (H)

Concentratie problemen: (FMS), (H)

Scherpe pijnscheuten langs het scheenbeen: [TrPs peroneus,tibialis anterior]

Pijn in de hielen: [TrPs soleus, quadratus plantae, abduktor hallucis, tibialis posterior]

Snel overbelast door sensorische prikkels zoals geluiden beelden etc: (FMS), (H)

Problemen met schrijven (met de hand): [TrPs adduktor pollicis, opponens pollicis]

Pijnlijke plek bovenop het hoofd: [TrPs splenius capitis, sternocleidomastoideus]

Problemen om de handen boven het hoofd te houden (zoals bij het vouwen van lakens): [TrPs subscapularis, infraspinatus, supraspinatus, bovenste deel van de trapezius, levator scapulae]

Wattenhoofd/foggy mind/(een tijdje in de ruimte staren voordat je hersenen beginnen te functioneren):  (FMS), (H)

Strakke hamstrings: [TrPs in de hamstrings, adduktor magnus, quadriceps femoris, iliopsoas, gastrocnemicus]

Doof heid en tintelend gevoel aan de buitenkant van de dij (meralgia paraesthetica): [TrPs quadriceps femoris, vastus lateralis, sartorius, zenuw inklemming in de tensor fascia latae]

Pijn die lijkt op een carpaal tunnel syndroom (horloge gebied): [TrPs subscapularis]

Evenwichts problemen en waggelende gang: [TrPs sternocleidomastoideus, gluteus minimus], (H)

Restless leg syndroom: [TrPs gastrocnemicus, soleus]

Myoclonus (onwillekeurige spierschokken en trekkingen s’nachts): (FMS), [lokale triggerpoints]

Het gevoel hebben dat de auto nog rijdt als deze al gestopt is: [TrPs sternocleidomastoideus]

Het gevoel hebben dat je omvalt als de auto een bocht maakt: [TrPs sternocleidomastoideus]

De eerste stappen s’morgens voelen alsof je op spelden loopt: [TrPs lange buigers van de tenen, tibialis posterior]

Druk van je bril of een haarband is pijnlijk: [triggerpoints in hoofd, nek en schouderspieren]

Dikke afscheiding: (FMS)

Snel blauwe plekken of littekens: (FMS)

Sommige strepen en ruitjes veroorzaken duizeligheid: [TrPs sternocleidomastoideus]

Tandenknarsen: (FMS), [TrPs digastricus, masseter, soleus]

Moeite om bekende omgeving te herkennen: (FMS), (H)

Verlate reacties op het overschrijden van de lichamelijke grenzen (overbelasting): (FMS)

Meerdere personen met FMS in de familie: (FMS)

Overmatige weefselgroei (bindweefsel, ingroeiende haren, dikke en splijtende nagels, verklevingen: (FMS)

 

Suggesties om met FMS en myofasciale pijn om te gaan : Reken af met factoren die ervoor zorgen dat triggerpoints blijven bestaan en ontstaan (zie het boek “ Fibromyalgia and Chronic Myofascial Pain: A Survivor Manual” editie 2, Starlanyl and Copeland, 2001), inclusief de stofwisselings problemen. Zoek uit welke combinatie van dieet, lichaamsoefeningen en medicijnen U nodig heeft.

 

 

 

Please visit the van Huub Fest Fibromyalgia informational website.  It has many offerings, including alternative options for symptom control.


Back to TopMost books on our site are available from:

In Association with Amazon.com

 

This site is a


Editor's Choice Site

 

 

Except as noted, all content and copy is copyright 1995-2017
Devin J. Starlanyl


EnigamI, Inc.
Most recent revision 03/05/2017

For questions regarding this site contact the Webmaster